supported by:
Vigil Logo


National
Skydiving
League

226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804

© 2003 - 2018
All Rights Reserved


supported by:
In Time Scoring


Valid HTML Valid CSS!

China Women - AAA Class

China Women

Members: Ding Jianping, Xia Ling, Zhang Ling, Yating Long, Miao Mengyi, Wanyu Mo, Liran Wang, Lou Yu, Wang Yujiao

General Information: Lineup at the 5th DIPC 2015: Xiaoli Ye, Yu Pei, Siwei Liu, Hanyue Dai, Jialun Hou, Yefeng He

Oct 20th, 2017
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 16,P,12 2,8,H 22,20,3 15,D,4 A,J,6,L 7,M,19 5,Q,21 18,B,17 G,14,C,N K,E,10,11 Total Avg
1 China 4-way Red  CN  E 11 -6 15 -4 13 -2 15    20 -5 20 -1 17    14 -1 15 -5 17    157 15.7
Roster: Xia Ling, Yating Long, Wanyu Mo, Liran Wang


Dec 2nd, 2014
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Avg
Rank AAA Class Q,5,6 F,22,18 19,8,21 4,16,K 14,A,H,17 B,12,E,3 O,J,15,L C,20,N,G M,9,P,7 Total Avg
1 China Women  CN  E 11 9 9 13 10 12 14 12 19 109 12.1


Dec 5th, 2012
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Avg
Rank AAA Class 5,12,E 6,D,B,K O,8,7 N,13,18 10,21,M 19,H,11 C,G,1,A 20,9,15 16,F,P,Q Total Avg
1 China Women  CN  E 9 17 13 8 12 14 15 12 21 121 13.4


Aug 3rd, 2010
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Avg
Rank AAA Class 10,7,12 3,11,5 J,M,Q,P,L 19,1,13 N,18,20 K,17,8 2,15,H 4,D,6 O,E,9,G Total Avg
1 China  CN  E 9 9 17 5 6 6 11 8 15 86 9.6