Home page

supported by:
Vigil Logo


National
Skydiving
League

226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804

© 2003 - 2021
All Rights Reserved


supported by:
In Time Scoring


Valid HTML Valid CSS!

Kazakhstan 8 - AAA Class

Kazakhstan 8

Members: Ruslan Azarov, Elena Goncharova, Nikolay Ignatyev, Andrey Karpovich, Vladislav Kokorin, Evgeniya Korzhova, Olga Kuksina, Aleks Linic, Mikhail Matviyenko, Timoffey Merkulov, Denis Novitskiy, Alexandr Paul, Tatyana Polyanskaya, Sergey Polyansky, Arseniy Tarabayev, Alexandr Terentyev, Andrey Tomilin, Alexey Tyan, Vitaliy Yakunin

Aug 9th, 2021
FS8
1 2 3 4 5 6 7 Total Avg
Rank AAA Class O,19,Q,5 17,B,E,P H,15,12 M,N,7,F K,L,C,4 J,18,16 1,9,A Total Avg
1 Kazakhstan  KZ  E 5    9    6 -2 10    7 -1 12 -1 12    61 8.7
Roster: Ruslan Azarov, Elena Goncharova, Vladislav Kokorin, Evgeniya Korzhova, Olga Kuksina, Aleks Linic, Timoffey Merkulov (Video), Tatyana Polyanskaya, Sergey Polyansky, Vitaliy Yakunin


Aug 1st, 2010
FS8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 3,21,N 6,20,9 E,G,17,5 K,16,2 12,C,22 B,D,M,1 7,15,J 13,L,P,11 4,18,O 10,14,19 Total Avg
1 Kazakhstan  KZ  E 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0.4
Roster: Nikolay Ignatyev (Video), Andrey Karpovich, Mikhail Matviyenko, Denis Novitskiy, Alexandr Paul, Arseniy Tarabayev, Alexandr Terentyev, Andrey Tomilin, Alexey Tyan