supported by:
Vigil Logo


National
Skydiving
League

226 Pecan Street
Deland FL 32724
tel: (386) 801-0804

© 2003 - 2019
All Rights Reserved


supported by:
In Time Scoring


Valid HTML Valid CSS!

Scores

viewing scoresheets 19 to 21 of 1008

Aug 24th, 2019
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 Total Avg
Rank AAA Class B,10,20 11,L,14 17,13,15 P,19,C,N 3,7,2 K,J,16,O H,E,8,F 12,D,18 Total Avg
1 SDC Paragon XP  US  MWSL 9    6    8    12    9    11    -    -    55 9.2
Rank AA Class B,20,N 11,L,14 13,15 P,19,C 7,2 K,J,O,F H,E,8 D,18,1 Total Avg
1 SDC Rheology XP  US  MWSL 10    4    8    9    8    16 -1 10    9    74 9.3
2 MWFF Mad Props  US  MWSL 7 -1 8    8    10    9    13 -2 0    8    63 7.9
Rank A Class B,N,G L,9 C,F,M P,19 7,2 K,J,O H,E,8 D,6 Total Avg
1 Gator Juice  US  NPSL 6 -1 2    5    3 -2 2 -1 -    -    -    18 3.6
Rank Rookie B,N,G L,J,H C,F,M P,O,E Q,D,A K,J,O H,E,C D,B,F Total Avg
1 Team PD Silver  US  MWSL 1    2    2    2    1    5    -    -    13 2.2
The above scoreboard combines results from multiple events that use the same draw and use sufficiently similar rules and judging.
To see standings for a specific event, please follow the respective event link.

Aug 24th, 2019
FS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 2,H,7 17,M,J,4 F,13,A,P 20,15,Q 10,21,1 12,22,C 9,E,11 D,K,L,8 O,18,B,16 6,5,19 Total Avg
1 NFTO  UK  E 21    22 -1 28    17    15 -1 15    18 -1 18 -1 20    19     193 19.3
2 Chimera  UK  E 20 -2 20 -1 26 -2 15 -1 15    13 -1 22    20    17 -1 19     187 18.7
3 Eros  UK  E 21    20    25    17    15    14    19    19    18    17     185 18.5
4 4mula  UK  E 19    18 -2 24    16    14 -1 14    19    18 -1 18    15 -1 175 17.5
5 Pajama Pumas  UK  E 16    17    19    12    11    11    16    16    14    12 -1  144 14.4
6 H40  IE  E 13 -3 15 -1 17    13    11    10 -1 14 -2 16    11    11    131 13.1
7 Game of Clowns  UK  E 15    11 -5 17    9    11    10    13 -1 14    11 -1 12    123 12.3
8 Quadriga  UK  E 13    14    17    7    10    11    14    14    5 -2 11    116 11.6
9 Draconis  UK  E 11    12    16    8    10    8    16    11    11    11    114 11.4
10 Alola  UK  E 12 -1 12 -1 17    8 -1 9    8 -1 14    12    12    9 -1  113 11.3
11 Team  UK  E 13    11 -1 11 -4 7    10    8    12    11 -1 10    10 -1 103 10.3
12 Barely Grown Ups  UK  E 12    11 -2 14    8    0    8    9 -3 9    0    0    71 7.1
13 Free Burds  IE  E 0    0    0    0    0    0    9    9    5    7 -1 30 3.0
Rank AA Class 2,H,7 M,J,4 F,13,A P,20,15 Q,21,1 22,C,9 E,11,D K,L,8 O,18,B Total Avg
1 RAFSPA Phantom  UK  E 11    14    13    9    11    11    12    10    -    -    91 11.4
2 Hench  UK  E 11    13    15    9    9    10    10    9    -    -    86 10.8
3 Nebula  UK  E 9    9    12    8    9    8    10    7    -    -    72 9.0
4 In It to Wing it  UK  E 8    10    10    8    8    6    10    7    -    -    67 8.4
5 Funtastic 5  UK  E 5    7    4    3    4    5    3    2    -    -    33 4.1
Rank A Class 2,H 7,M J,4 F,A,P Q,21 C,9 E,D,K L,8 O,B,6 Total Avg
1 British Army Volt4ge  UK  E 9    13    7    19    7    11    9    6    -    -    81 10.1
2 Algorhythm  UK  E 7    11    7    14    8    11    9    6    -    -    73 9.1
3 3 Rings Circus  UK  E 8    10    8    9    7    11    10    5    -    -    68 8.5
4 Jersey Beans  UK  E 8    11    5    14    7    8    8    5    -    -    66 8.3
5 Fireflies  UK  E 5    9    6    17    4    6    12    5    -    -    64 8.0
6 Area 51  UK  E 7    10    7    9    7    8    6    5    -    -    59 7.4
7 RAFSPA Tornado  UK  E 4    8    5    14    7    9    7    3    -    -    57 7.1
7 Jail  UK  E 7    9    5    12    6    7    6    5    -    -    57 7.1
9 Thunderbirds  UK  E 7    7    5    9    6    7    9    4    -    -    54 6.8
10 Lady & the Tramps  UK  E 4    9    3    12    4    4    9    5    -    -    50 6.3
11 Ice Bank Mice Elf 2  UK  E 5    8    6    11    6    6    4    3    -    -    49 6.1
12 Four-Gy  UK  E 5    7    7    7    6    5    6    4    -    -    47 5.9
13 Jumping Jesters  UK  E 4    8    5    7    5    6    4    3    -    -    42 5.3
Rank Rookie H,M,J F,A,P Q,C,E D,K,L O,B,G N,C,D F,G,L J,A,K O,E,M Total Avg
1 Winged Hussars  UK  E 11    8    7    3    6    5    9    8    -    -    57 7.1
2 Random Precision  UK  E 10    7    7    3    8    3    8    4    -    -    50 6.3
3 Shadow  UK  E 12    8    6    4    8    2    7    2    -    -    49 6.1
4 Just 4-play  UK  E 9    3    6    5    6    5    4    5    -    -    43 5.4
5 Volare  UK  E 3    2    5    3    7    6    5    6    -    -    37 4.6
6 Tilstock Tumbling Turkeys  UK  E 6    5    3    1    6    1    4    2    -    -    28 3.5
7 RAFSPA Tempest  UK  E 5    2    0    3    5    1    5    1    -    -    22 2.8
8 Norfolk n Good  UK  E 3    3    1    1    1    1    3    2    -    -    15 1.9
9 Hib Hub Four Play  UK  E 0    0    1    0    0    0    2    2    -    -    5 0.6


Aug 23rd, 2019
IFS4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Avg
Rank AAA Class 16,F,4 7,8,9 10,G,J,A 14,17,1 L,K,D,H,5 B,15,Q,O 18,20,21 C,3,M,11 12,6,19 2,22,N Total Avg
1 Kinetix  AU  E 24 23 19 19 28 30 17 21 17 20 218 21.8
2 Caliente  AU  E 19 21 17 17 21 23 13 15 15 16 177 17.7
3 4getit  AU  E 18 18 16 13 19 22 11 14 14 14 159 15.9
4 Whitefish  AU  E 15 17 15 13 18 20 13 17 13 15 156 15.6
5 Stretched  AU  E 16 19 16 13 15 21 11 16 13 13 153 15.3
6 Darrens Devils  AU  E 16 16 16 11 18 21 11 14 13 13 149 14.9
7 Wetfish  AU  E 10 12 10 6 9 15 9 12 9 9 101 10.1
Rank AA Class 20,F,18 19,N,L 7,15 1,A,6 21,D,B C,M,K,11 2,H,9 22,E,Q Total Avg
1 Aussie Aviators  AU  E 15 17 17 14 21 20 20 17 - - 141 17.6
2 Cougars  AU  E 11 18 15 15 18 17 16 15 - - 125 15.6
3 Made from Scratch  AU  E 14 14 13 11 17 15 15 13 - - 112 14.0
4 Blackfish  AU  E 11 13 13 14 16 14 16 13 - - 110 13.8
5 Wildcards  AU  E 10 12 11 11 13 15 14 11 - - 97 12.1
6 Tina and the Dinosaurs  AU  E 7 10 12 11 14 15 12 8 - - 89 11.1
7 Diabolik Legends  AU  E 6 11 8 10 14 13 10 10 - - 82 10.3
8 Relarrific Defence  AU  E 6 5 7 7 9 8 6 7 - - 55 6.9
Rank A Class G,P,H A,J,B 19,C 21,4 K,L,9 6,Q 7,N F,8 Total Avg
1 Trash Pack Bandicoots  AU  E 20 19 12 12 16 15 15 17 - - 126 15.8
2 Treachery  AU  E 12 18 9 10 14 13 12 13 - - 101 12.6
3 Goulburn Supermax  AU  E 15 15 10 8 12 11 11 9 - - 91 11.4
4 Filling In  AU  E 13 15 10 8 11 9 7 11 - - 84 10.5
5 All My Spoons  AU  E 12 13 7 9 10 8 11 11 - - 81 10.1
6 Block it like it's Hot  AU  E 8 15 9 9 7 10 9 9 - - 76 9.5
Rank Rookie E,J,D A,H,M K,N,O Q,P,L B,G,C F,G,L D,B,J O,F,E Total Avg
1 4 Blind Mice  AU  E 20 15 12 11 14 15 16 17 - - 120 15.0
2 Block Defence  AU  E 8 10 6 8 7 9 7 13 - - 68 8.5
3 Flippin' Tricks  AU  E 4 10 8 8 7 8 7 12 - - 64 8.0
4 QF72  AU  E 0 0 1 2 1 1 1 2 - - 8 1.0